Start Kunnskapsbank Referanser Varmepumpe ved romsenteret i Kiruna

Varmepumpe ved romsenteret i Kiruna

Esrange.

Romsenteret Esrange i Kiruna har gjort en millionsatsing på bergvarme. Hele hotellet der romforskerne bor, varmes nå opp med bergvarme. 15 borehull og tre seriekoplede NIBE Fighter 1320 sørger for at temperaturer ned til minus 30–35 °C ikke er det minste problem.

Esrange er noe så unikt som et svensk romsenter. Fra anlegget helt nord i Sverige sendes det opp sonderaketter og stratosfæreballonger. Det omfatter også bakkestasjoner for satellittstyring og satellittdatamottak.

– Dette er et av landets større bergvarmeanlegg, sier Ingemar Johnsson, regionsjef i NIBE.

Hotellet tar imot forskere og kunder fra alle verdenshjørner, og har 97 enkeltrom pluss fellesarealer. Samlet areal er 2600 kvadratmeter.

Økonomisk lønnsomt med varmepumpe

I begynnelsen ble hotellet varmet opp av en el-kjele. Men da det ble utvidet i 2004, hadde energiprisene skutt i været, og man begynte å tenke på bergvarme.

– Vi innså raskt at det ville bli økonomisk lønnsomt for oss å satse på bergvarme, sier Hans Fjellborg, ansvarlig for eiendomsforvaltning i Esrange.

Investeringen i bergvarme endte på 1,5 millioner totalt. En investering man regnet med ville betale seg selv i opptjente strømkostnader etter ti, elleve år.

– Nedbetalingstiden kommer faktisk til å bli enda kortere. Strømprisene har steget siden vi installerte bergvarme, og det ser ut som de fortsetter oppover, sier Hans Fjellborg.

– Vi sparer omkring 270 000 kilowattimer i året. Det blir rundt 200 000 kr i året med dagens energipris.

Investeringen vil dermed ha betalt seg i løpet av ca. 7–8 år. Alt som kommer etterpå, er en ren gevinst.

Nok av varme i bakken

Femten borehull, hvert 170 meter dypt, ble boret på et areal som er på 100 x 100 meter. Femten meter under bakken er det grunnvann i samtlige hull, og slangene ligger uisolerte nede i jorden. Slik blir også varmen som finnes i bakken, fanget opp.

Tre seriekoplede Fighter 1320 på 40 kW hver gir til sammen 120 kW. En effekt som dekker varmebehovet for hele anlegget helt ned til -30 og opp til +35 °C.

Fakta:

Anlegg: Esrange, Kiruna
Varmepumper: 3 x Fighter 1320 (40 kW)
Oppvarmet areal: 2600 m² hotell
Varmekilde: 15 borehull
Besparelse: ca. 270 000 kWh per år

Interessert i tilsvarende løsning?

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann