Start Kunnskapsbank Referanser Sparer 150 m³ olje i året

Sparer 150 m³ olje i året

Sunfab.

Hydraulikkbedriften Sunfab i Hudiksvall satser stort på bergvarme. Og kjøling. På bedriftens anlegg er det ca. 2 500 kvadratmeter med kontorlokaler og andre lokaler, samt 6 000 m² fabrikk. Nå både varmes og kjøles det hele med et av de større varmepumpesystemene i Sverige.

Tidligere gikk det med ca. 100 kubikkmeter olje i året for å varme opp Sunfabs anlegg i Hudiksvall. At det ikke ble mer, skyldtes at hver av de 25 maskinene i fabrikken genererte en overskuddsvarme på 20 kW. 500 kW totalt.

Etter den nyeste utbyggingen ville forbruket ha kommet opp i 150 kubikkmeter olje i året.

Teknisk avansert og gjennomtenkt

Nybygget førte også med seg et nytt problem – altfor mye varme som det var svært problematisk å bli kvitt.

Energiventilation AN i Utnäs utarbeidet en svært spesiell løsning for håndtering av både oppvarming og nedkjøling ved hjelp av varmepumper fra NIBE og ikke mindre enn 22 borehull.

En løsning som har tatt nesten to år fra idé til drift og som koster i størrelsesordenen 10 millioner totalt. Systemet som nå varmer opp det store industrianlegget, er svært teknisk avansert. Fem NIBE Fighter 1320 på 40 kW hver gir totalt 200 kW varme.

Systemet gir en besparelse på ca. 100 kubikkmeter olje i året.

Sommerens overskuddsvarme lagres til vinteren

Det beste av alt er imidlertid altså at borehullene ikke bare tar energi fra berget. Gjennom et vannbåret avtrekksluftsystem ledes varme ned i borehullene fra det overoppvarmede fabrikklokalet. Det innebærer også at hvert av de 22 borehullene har fire slanger. Dobbelt så mange som vanlig. Det gir 50 % mer kjøleevne.

– Vi har utarbeidet en ganske finurlig løsning, sier Bo Rönnestrand, som prosjekterte installasjonen.

– Vifter i fabrikkdelen blåser den varme luften forbi rør med kaldere vann i såkalte kjølebafler. Disse har via varmevekslere blitt avkjølt av kuldebæreren i borehullene. Det kalde vannet holder ca. 14–16 grader, men på tilbakeveien kan temperaturen ha økt til hele 20 °C.

Dette utnyttes på en interessant måte. Om sommeren, når de andre delene av bedriften ikke har behov for varme, ledes denne overskuddsvarmen ned i borehullene. Der akkumuleres den ved at berget varmes sakte opp, og denne varmen kan deretter benyttes om vinteren.

I den kalde delen av året går ikke overskuddsvarmen fra fabrikken ned i berget. I stedet ledes den direkte inn i varmepumpene som forsyner resten av eiendommen med varme.

– I stedet for å mate inn vann på 0–2 °C, mater vi inn vann som holder kanskje 15–20 °C, sier Bosse.

– Resultatet er en helt annen virkningsgrad i vannpumpen og mye lavere oppvarmingskostnader.

Med NIBEs varmepumper har Sunfab og Energiventilation AB altså lykkes i å kjøle ned et stort og svært varmt fabrikklokale uten å installere et eget kjølesystem. Energiforbruket er dessuten minimalt, både når det gjelder varme og kjøling.

Fakta

  • Anlegg: Sunfab, Hudiksvall
  • Varmepumper: 5 x Fighter 1320 (40 kW)
  • Oppvarmet areal: 2500 m² kontor, m.m. + 6000 m² fabrikk
  • Avkjølt areal: 6000 m² fabrikk med 500 kW overskuddsvarme
  • Varmekilde: 22 borehull med 4-slangerssystem
  • Besparelse: 150 m³ olje + kostnad for drift av kjøleanlegg

Interessert i tilsvarende løsning?

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann