Start Kunnskapsbank Referanser Redningstjenesten i Bålsta

Redningstjenesten i Bålsta

Referanse solfangere i kombinasjon med bergvarme.

Redningstjenesten i Bålsta utenfor Enköping har investert i et helt nytt varmeanlegg. Der kan det se ut som solfangere i kombinasjon med bergvarme sørger for nesten gratis varmtvann hele sommeren.

Solvarme har ikke slått helt an i Sverige enda. Men å kombinere bergvarme med solfangere blir en stadig vanligere løsning – særlig for de som forbruker store mengder varmtvann året rundt.

Da Håbo kommune skulle investere i et nytt varmeanlegg til redningstjenesten i Bålsta, var solfangere derfor med i kontraktsgrunnlaget. Her er det nemlig ikke bare brannmenn som skal dusje og brannkjøretøy som skal vaskes. Det finnes også en idrettshall som brukes både av kommunens ansatte og lokale idrettsforeninger. I tillegg er det en garasje der sju brannbiler og en ambulanse skal holdes varme, tørre og klare til innsats i allslags vær.

Bålsta brannstasjon er også en ressurs for hele Stockholm-området og Mälardalen når det gjelder tung redning i trafikken. Totalt er 30 brannmenn tilknyttet stasjonen.

To bervarmepumper i kombinasjon med solenergi

Løsningen ble å installere to NIBE F1330 bergvarmepumper på totalt 90 kW, en 750-liters VBP 750-2 varmtvannsbereder og en ekstra EKS 500 spissvarmtvannsbereder. I tillegg ble det montert 40 kvadratmeter IntelliHeat solpaneler på taket, som ble koplet til via en solakkumulatortank fra Sol & Energiteknik. Dette er et firma som har vært en del av NIBE-konsernet i flere år.

– Vi foretok en lignende installasjon på et kurs og konferansesenter i fjor, forteller Dan Kjellgren i TA Brunnborninga, som selv utførte installasjonen.

– Hver gang det er snakk om å kombinere forskjellige oppvarmingsmetoder, er det fare for uforutsette problemer. Men jeg må si at man kan merke at man i NIBE jobber med både varmepumper og solvarme. Integrasjonen er gjennomtenkt og utprøvd, slik at kundene får en løsning som virkelig fungerer.

Varmen fra solfangerne brukes ikke bare til å produsere store mengder varmt vann. Det utføres også såkalt soltilbakeføring ned i borehullene.

– Solvarmen er helt gratis, forteller Dan.

– Bergvarmepumpene bruker faktisk solvarme om vinteren som er lagret i fjellet i løpet av sommeren. Vi øker temperaturen nede i borehullet enda mer ved å pumpe ned varmt vann fra solfangerne. Dermed får vi altså enda bedre virkningsgrad om vinteren.

Interessert i tilsvarende løsning?

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann