Start Kunnskapsbank Referanser Familien Norman på Nesbru

Familien Norman på Nesbru

Familien Norman på Nesbru varmer boligen med bergvarme.

– Det er billig, fungerer bra og gir den varmekomforten vi vil ha.

Da familien skulle bygge enebolig på Nesbru i Asker, var det med høy egeninnsats: Norman har tegnet, prosjektert, og installert mye selv i den moderne boligen på 295 m2. Elektroingeniør Norman var aldri i tvil om at han ville ha vannbåren gulvvarme.

– Jeg ønsket fleksibilitet, og ville ikke binde meg til ren elektrisk oppvarming. Jeg installerte gulvvarmen selv, og kostnaden blir på nivå med elektrisk gulvvarme, opplyser han.

Rikelig med varmtvann

Etter hvert fant familien ut at de hadde råd til å velge varmepumpe, og det endte med bergvarmepumpe fra NIBE. Anlegget har akkumulatortank og en ekstra varmtvannstank på 200 liter; Norman var redd for å få for lite varmtvann.

– Vi er en familie på fem pluss en leietaker, og vi dusjer alle uten at vi trenger den ekstra tanken. Det hadde jeg aldri trodd; jeg er imponert over hvor raskt varmepumpen produserer varmtvann, sier han.

Sparer 25 500 kroner i året

Dessuten gir bergvarmepumpen billig varme og varmtvann.

– Effektfaktoren måles med installerte energimålere, og etter første år er den på fire, opplyser Norman. Det vil si 75 % rabatt sammenlignet med en helelektrisk løsning. Norman har fulgt nøye med siden varmepumpen ble startet på tampen av 2016, et halvt år før familien flyttet inn. Slik bidro den til å tørke ut bygget under byggeperioden.

– Energimålingene så langt tilsier at vi sparer ca. 26 500 kroner årlig, forteller Norman. Da har han regnet med strømpris på 0,95 kr/kWh.

Mange år med billig varme

Selve bergvarmeanlegget kostet ca. 250 000 kroner med 200 meter energibrønn, og med noe egeninnsats. Sammenlignet med å installere el-kjel ble varmepumpen i underkant av 200 000 kroner dyrere, med 30 000 kroner i støtte fra Enova. Det gir snaut 10 års nedbetalingstid for varmepumpen, medregnet rentekostnader og vedlikehold.

– Antatt levetid for varmepumpen er ca. 20 år, evig for borehull. Det blir mange år med billig varme, konkluderer Norman. Han tror også at effektpriser på strøm på sikt vil presse seg frem.

– NIBE har allerede Smart Price Adaption som kan tilpasse varmepumpedriften til variabel strømpris - uten konsekvenser for brukeren. Det tror jeg blir verdt en del om fem år, sier Norman.

Med lys og god bokvalitet

Boligen har store vinduer i fasaden, først og fremst for å sikre god bokvalitet.

– Vi ville ha mest mulig vinduer og mye lys – vi føler nærmest at vi sitter ute, forteller Norman. For å sikre godt inneklima har han lagt til rette for å installere billig kjøling fra energibrønnen. Etter den første sommeren er erfaringene så gode at han ikke tror kjøling blir nødvendig.

– Du må ha kontroll på solinnstrålingen. Jeg valgte glass med solskjerming på hele huset, og det fungerer ekstremt bra, fastslår han. Også eksponert betong bidrar til godt inneklima ved å jevne ut temperaturer.

– Det er viktig ikke bare å tenke varmeløsning, men også utvendig solskjerming og mye termisk masse som kan jevne ut temperaturen, poengterer Norman.

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge?

Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann