Start Kunnskapsbank Referanser En av NIBEs største boliginstallasjoner

En av NIBEs største boliginstallasjoner

borettslag-thulehem-bergvarme

Nå er arbeidet i gang med det som ser ut til å bli en av NIBEs største installasjon i boliger noensinne. Det er Thulehem i Lund, der 270 leiligheter nå vil bli oppvarmet av ikke mindre enn 19 NIBE F1330 bergvarmepumper.

Thulehem i Lund er en servicebolig av typen som mange nok drømmer om å bo i på sine eldre dager. Et helt nabolag av lave langhus omgitt av grøntarealer med restaurant, helsesenter, bibliotek, m.m. Som et turistanlegg der man kan leve på heltid.

Oppvarming for over 300 personer i 270 leiligheter

Her bor det totalt over 300 personer i 270 leiligheter. Det hele ble bygget i 1962–67, og det ble opprinnelig oppvarmet fra en stor, sentralt plassert oljekjele, men i noen år nå har det vært fjernvarme som gjelder. I årenes løp ble kulvertsystemene imidlertid stadig mer utette, og det ble åpenbart at noe måtte gjøres.

– Stiftelsen Thulehem har en omsetning på ca. 25 millioner kroner, og vi har varmekostnader på ca. 4 millioner, forteller administrerende direktør Gunilla Wachtmeister.

Det ble bestemt at bergvarme skulle prøves. Ganske snart ble det klart at ikke hele varmeanlegget skulle samles på ett sted. Ved å utstyre hver leilighetsrekke med et eget kjelerom, ville hele problemet med kulvertene bli løst.

Da kontrakten ble inngått, var det åpenbart at NIBE F1330 var produktet som var best egnet. Ikke minst på grunn av den lave mengden kuldemedier. Med 19 varmepumper og totalt 38 kompressorer, er dette en kostnad på oppimot 100 000 kroner som man nå slipper unna.

– Det er en svært stor installasjon, forteller Fredrik Snygg i NIBE.

– Ettersom det dreier seg om eldre mennesker, er det også ekstra viktig med høy kapasitet på varmtvannet. Hvert kjelerom utstyres med en NIBE F1330 og to akkumulatortanker for varmtvann, hver på 500 liter, som deretter "spes ut". Det betyr at vi har 2000 liter dusjvann i hvert hus.

For virkelig å sikre full varme også i eventuelle kuldeperioder, er det overdimensjonert med en 40 kW varmekjele for spissvarme.

Boreoperatøren ble totalentreprenør

Det uvanlige med Thulehem-prosjektet er et det er borefirmaet som er totalentreprenør. HP-Borrningar i Klippan fikk kontrakten blant annet fordi de benytter seg av vannhammerboring. En metode som til dels fungerer godt med tanke på Lunds grunnforhold, og til dels medfører mindre støy og støv.

Med så enormt mye boring nær boliger som det dreier seg om her, var det også viktig for Thulehem at man virkelig hadde et borefirma som var kjent for å fungere i et miljø med mange eldre mennesker.

– I mange tilfeller er det jo vi som borefirma som står for den største arbeidskostnaden for sluttkunden, sier Tony Jernström, administrerende direktør i HP-Borrningar.

– Slik sett er det jo logisk at kunden ønsker oss som hovedentreprenør. Den første installasjonen ble utført som en test i ett av langhusene, og ble satt i drift i slutten av september 2009. Thulehem er svært godt fornøyd.

– Vi har sluppet mange problemer, og dessuten er vi ikke bundet til en fjernvarmeleverandør. Ikke minst regner vi med å ha betalt ned hele anlegget i løpet av 10 år. Da begynner vi virkelig å tjene penger.

 

Interessert i tilsvarende løsning?

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann