Start Kunnskapsbank Referanser Eiendomsselskapet som kun bruker varmepumper

Eiendomsselskapet som kun bruker varmepumper

Limhamnshus.

Eiendomsselskapet LimhamnsHus med ca. 1 800 leiligheter går nå helt over til varmepumper for oppvarming.

– I alle hus der oppvarmingssystemet skal byttes ut, er det nå varmepumper som gjelder, sier Staffan Berg i Limhamnshus.

LimhamnsHus er et av Sveriges mer ekspansive private eiendomselskaper. Det har ca. 1800 leiligheter på totalt ca. 70 000 kvadratmeter fra Malmö i sør til Norrköping i nord.

Vedtak om å alltid benytte berg- og jordvarme

For øyeblikket varmes ca. halvparten av disse opp med varmepumper, og andelen øker for hvert år.

– Vi har fattet et prinsipielt vedtak om alltid å bytte til berg- eller jordvarme når det er på tide å bytte varmeanlegg i eiendommene våre.

– Både med tanke på miljø, økonomi og strategi er jo fossilt brennstoff avleggs i dag. Men vi har også valgt bort fjernvarme fordi det binder oss til én leverandør, og vi mister valgfriheten.

– Vi blir bundet til noe som vi ikke selv kan styre. Den siste i rekke av eiendommer som LimhamnsHus har utstyrt med en varmepumpeløsning, ligger i Oskarström utenfor Halmstad. Eiendommen, som ble bygget i 1966, har 72 leiligheter på totalt 4400 m2 fordelt på fire bygninger.

– Før var det en stor gasskjele i ett kjelerom som varmet opp alt. Varmen ble ledet fra gasskjelen via kulverter ut til de fire husene, forteller Fredrik Snygg, distriktsansvarlig i NIBE.

Nå er det 16 borehull, hvert 180 meter dypt, og fire NIBE Fighter 1320 på 40 kW hver som varmer opp leilighetene og varmtvannet som går med.

– Vi har nå fire adskilte kjelerom – ett i hvert hus. I hvert kjelerom er det en 40 kW NIBE Fighter 1320 som varmer opp huset, forteller Fredrik Snygg. Dessuten er det en 13 kW el-kjele i hvert kjelehus.

Sparer 65 % av det tidligere forbruket

Tidligere var forbruket på ca. 760 000 kWh gass i året, mens det i dag blir brukt 270 000 kWh i løpet av et helt år. Det er 35 % av det tidligere forbruket og altså en besparelse på 65 %.

LimhamnsHus AB eier eiendommen og er svært fornøyd med installasjonen.

– Det første året sparte vi drøyt 300 000 kr, forteller Staffan Berg.

Investeringskostnadene på 1,6 millioner regner man med å spare inn på ca. fire år som følge av de reduserte oppvarmingskostnadene.

Fakta

Anlegg: Utleiebolig, Oskarsström
Varmepumper: 4 x Fighter 1320 (40 kW)
Oppvarmet areal: 4400 m² leiligheter
Varmekilde: 16 borehull
Besparelse: ca. 300 000 SEK/år

Interessert i tilsvarende løsning?

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann