Start Kunnskapsbank Referanser Borettslaget Ljuskärrsberget

Borettslaget Ljuskärrsberget

Ljuskarrsberget.

Et av de største bergvarmeprosjektene noensinne.

Det dreier seg om totalt 500 leiligheter i borettslaget Ljuskärrsberget i Saltsjöbaden utenfor Stockholm. Man regner med å kunne spare 3,5 millioner kWh hvert år med det nye systemet. Det tilsvarer 350 tonn CO2.

Ljuskärrsberget i Saltsjöbaden er et stort borettslag med ca. 500 leiligheter fordelt på 13 bygårder. Totalt dreier det seg om hele 52 hus.

Sparer miljøet, sparer penger, øker verdien på borettslaget

Det som gjør prosjektet spesielt bemerkelsesverdig, er at entreprenøren Enstar AB ikke bare setter inn varmepumpene.

Alle leilighetene blir konvertert fra direkte strøm til vannbåren varme på samme tid.

– Energikostnadene våre har de siste fem årene økt med 100 % til ca. 10 millioner kroner i året, sier Brf Ljuskärrsbergets formann, Mathias Skoglund.

– Vi var nødt til å gjøre noe. Vi sto maktesløse uten mulighet til å påvirke situasjonen. Nå kommer vi i stedet til å få et system som ikke bare sparer penger og miljøet. Det øker i tillegg verdien på alle medlemmenes leiligheter.

Totalt 156 borehull og ca. 35 000 meter borehull!

Prosjektet er gigantisk på alle måter. Installasjon av vannbårne systemer i 52 hus og 500 leiligheter er ingen spøk. Da har vi ikke engang kommet inn på bergvarmeinstallasjonen. Her vil det bli boret totalt 156 hull som hvert er på ca. 230 meter. Tilsammen er det boret rundt 35 000 meter med borehull. Varmen fra borehullene ledes til 13 forskjellige kjelerom som alle er utstyrt med to NIBE F1330 bergvarmepumper og to VPB750 varmtvannsberedere. Totalt 26 varmtvannsberedere og 26 bergvarmepumper på mellom 40 og 60 kW hver.

Når alt står ferdig, regner man med å kunne hente 3,5 millioner kWh helt gratis fra berget hvert år. Den totale besparelsen er beregnet til 5 millioner kroner i året. Hvis strømprisen går opp, blir besparelsen enda større...

Om borettslaget

  • 500 leiligheter
  • 13 bygårder
  • 52 hus

Om varmeanlegget

  • 26 x NIBE F1330 40–60 kW
  • 26 x NIBE VPB 750
  • 156 borehull
  • Totalt ca. 3,5 millioner kWh gratis fra berget.

Interessert i tilsvarende løsning?

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann