Start Kunnskapsbank Referanser Bergvarmepumper uten berg varmer Stockholmshem

Bergvarmepumper uten berg varmer Stockholmshem

d

Stockholmshem med ca. 26 000 leiligheter er Sveriges nest største boligselskap. Med hundrevis av boliger i hele Stockholm har de dessuten en oppvarmingskostnad i en klasse for seg. Ca. 260 millioner kroner i året. Nå satses det hardt for å redusere denne kostnaden. Til dette benyttes bergvarmepumper – uten berg.

Stockholmshem er som et av landets største boligselskaper en storforbruker av energi til oppvarming. Det er ca. 350 varmesentraler totalt. Den årlige varmeregningen er på ca. 260 millioner kroner.

– Vi har både fjernvarme, pellets og fyring med bioolje i boligene våre, forteller Gunnar Wiberg i Stockholmshem

– Og det er store mengder energi vi snakker om. Noen av sentralene våre er like store som fjernvarmesentralene i en mindre svensk by.

I dag er det fjernvarme som står for en stor del av oppvarmingen i Stockholmshem. Nå satses det imidlertid hardt på å supplere denne med varmepumper og på den måten redusere det totale energiforbruket.

Bergvarme uten berg

Stockholmshem har valgt en løsning som blir stadig vanligere blant større boligeiere. Nemlig å kombinere avtrekksluft med en bergvarmepumpe. Uten berg.

Og det gjøres i stort omfang. Akkurat nå er hele 140 varmepumper i ferd med å bli installert i henhold til denne metoden.

– I stedet for å legge rør i et borehull eller en slynge i jorden, velger vi å ta varmen fra avtrekksluften. Men via en varmeveksler.

Det er altså ikke en avtrekksluftvarmepumpe som blir installert, men blant annet NIBEs største maskin – NIBE F1330 – som vanligvis brukes til berg- eller jordvarme.

Avtrekksluften ledes til et varmevekslerbatteri via den vanlige ventilasjonen. Kuldebæreren ledes deretter gjennom dette batteriet til varmepumpen.

Dette gir en høyere temperatur i kuldebæreren enn ved berg-/jordvarme. Og det betyr igjen enda høyere virkningsgrad/COP.

– Installasjonene vi har benyttet en stund nå, viser mye bedre resultater enn de mest optimistiske kalkylene.

– Det er mye mer energi i luften enn vi har antatt. Vi har eksempler der vi vurderte at vi maksimalt kunne ta ut 120 kW, men der vi nå nærmer oss 160.

18 500 leiligheter står for tur

– Vi supplerer med våre NIBE F1330, og det var vist seg å være svært lønnsomt. Vi sparer opptil 40 prosent på fjernvarmefakturaen, og vi har redusert energiforbruket med ca. 70 kWh per kvadratmeter/år.

– Det gir oss en tilbakebetalingstid på kanskje 3–4 år.

– Deretter kan man si at det blir litt som å kjøpe 50-lapper for 12,50 ...

De positive resultatene har ført til at Stockholmshem planlegger å satse på denne teknologien i stor skala. Frem til 2015 skal den installeres i 18 500 leiligheter.

Interessert i tilsvarende løsning?

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann