Start Kunnskapsbank Referanser Backsippans barnehage

Backsippans barnehage

Så enkelt monteras solceller på taket

Den mest bærekraftige bygningen varmes med NIBE bergvarme.

Backsippans barnehage utenfor Ronneby er unik. Så unik at den ble fremhevet som et av Sveriges fremste eksempler på bærekraft under verdens største konferanse for bærekraftig bygging – SB 14 i Barcelona.

En viktig del er varmesystemet – basert på NIBE F1345 bergvarmepumper. Det reelle forbruket er nede i utrolige 23 kWh/m².

Bærekraftig utvikling

Begrepet Cradle-to-Cradle vinner stadig større terreng i dagens diskusjoner om bærekraftig utvikling. Enkelt sagt handler det om at alt som forbrukes, på en eller annen skal kunne gjenvinnes til ny produksjon, uten å etterlate seg spor. Dette var den grunnleggende ideen da Ronneby kommune bygget den nye barnehagen Backsippan i Listerby.

– Vi har hatt bærekraft som det viktigste målet, sier William Lavesson, som er prosjektleder for bygget og investeringsansvarlig ved teknisk avdeling i Ronneby.

– Det har handlet om alt fra et giftfritt innemiljø til en smart arkitektur og fornybar energi. Backsippan ser ikke ut som et tradisjonelt passivhus.

Det har tvert imot store vinduer som slipper inn masse lys. En interessant detalj er de to meter dype takutstikkerne som skygger for den høye sommersolen og fjerner behovet for kjøling. Samtidig slipper den lave sommersolen inn og gir både lys og varme i den mørke og kalde årstiden.

Bygningen er på totalt 1200 m², og den omfatter seks avdelinger med totalt ca. 100 barn.

Kåret til en av Sveriges mest bærekraftige bygninger

Bygningen har siden den ble innviet fått mye oppmerksomhet, og den ble blant annet kåret til en av Sveriges ti mest bærekraftige bygninger av Sverige Green Building Council. I tillegg har den fått besøk av blant andre miljøministeren.

En stor del av den totale strømmen som brukes i bygningen, kommer fra 130 m² solceller som gir nesten 22 000 kWh per år. En del av denne strømmen går til to NIBE F1345 40 kW med ni borehull, hvert på 200 m, som danner grunnlaget for oppvarmingen. Det spesielle ved dette anlegget er imidlertid at det gjenvinner varme fra de sentrale kjøleaggregatene på kjøkkenet som varmer vannet på forhånd før det når varmepumpene. Dette innebærer at varmepumpene får en ekstra høy virkningsgrad. I henhold til Svenske byggeforskrifter har Backsippan et forbruk på lave 43kWh per m², eller 50 prosent under grensen som er satt av Boverket. I virkeligheten er det enda bedre.

– Kalkylene tar ikke hensyn til den gjenvunne varmen fra kjøler og fryser, sier William. Hvis vi ser på det reelle forbruket, er vi helt nede i 23 kWh per m², og det er helt fantastisk.

– Bergvarme er også i høyeste grad fornybar energi, ettersom det jo i praksis handler om å hente opp lagret solvarme fra jorden, sier William. Dessuten har vi jo muligheten til å hente opp kulde fra borehullet. Jeg har litt lyst til å prøve å bruke det til kjølerom om sommeren. Det blir jo samme prinsipp som en jordkjeller, men i stedet for å legge maten ned, henter vi opp kulden.

Til inspirasjon for andre barnehager og skoler

Resultatene fra Backsippan er så gode at det allerede er satt i gang prosjektering av nok en barnehage og bygging av en skole i henhold til de samme prinsippene.

– Vi regner med å kunne redusere innkjøpet av energi til varme med 2/3 og å kunne kaste en gammel pelletskjele.

Interessert i tilsvarende løsning?

Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!

_

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann