Start JIF SERVICE AB
Prata med en expert
JIF SERVICE AB
Adress Åkarevägen 18
311 32
Falkenberg
Hemsidan https://www.jif-service.se
Telefon 0346-170 98
Email info@jif-service.se
Ort Falkenberg

Vi har stor kunskap gällande värme och energibesparing i villor. Vi är auktoriserad servicestation för NIBE-produkter gällande installationer, reparationer, service samt ventilationsinjustering. Vi kommer gärna ut med våra kompletta servicebilar. Gamla som nya kunder hälsas varmt välkomna. Kontakta oss för service eller installation. Hemsida: www.jif-service.se

Vi installerar

Bergvärme
Produkter för större fastigheter
Frånluft
Luft/vatten