Överskåp till NIBE F370 0ch F470

För att dölja ventilationskanalerna ovanför värmepumpen finns det överskåp i olika höjder som tillbehör.

  • Överskåp 245 mm
    RSK 625 12 44

  • Överskåp 345 mm
    RSK 625 12 45

  • Överskåp 395-645 mm
    RSK 625 12 46Överskåp