Rekommenderat utbyte av Autoterm Bosch EHP 2.0 EW/1.3 med enstaka vattenradiatorer

Bosch EHP 2.0 EW/1.3 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten samt del av värmebehovet. Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F370 som är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

En eller flera elradiatorer kan med fördel bytas till vattenradiatorer för att få bättre utbyte av värmepumpens kapacitet.

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)