Rekommenderat utbyte av AUTOTERM CORUS 3000B med mindre golvvärmekrets samt elpanna med vattenburet system

Vi rekommenderar Dig till att välja NIBE F370. Detta är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Elpannan tas bort. Värmepumpen kan nu även avge energi till radiatorkretsen


NIBE F370 (RSK: 625 12 47)