Rekommenderat utbyte av AUTOTERM CORUS 3000A med värmd tilluft av TA 400/450/600

ALTERNATIV 1 (BEFINTLIG TA 400/450/600 BEHÅLLS)

AUTOTERM Corus 3000A är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F370 som är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

TA 400/450/600 behålls och ansluts till NIBE F370 på samma sätt som tidigare.

ALTERNATIV 2 (BEFINTLIG TA 400/450/600 TAS BORT)

Vid de tillfällen man måste eller kan ta bort tilluftsaggregatet rekommenderar vi Dig till att välja NIBE F470. Detta är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

TA 400/450/600 tas bort.

De två ventilationskanalerna till TA 400/450/600 drages till anslutningar på NIBE F470. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)