Rekommenderat utbyte av AUTOTERM 170F/175F med värmd tilluft via ta 400/450/600 samt elpanna och vattenburet system

AUTOTERM 170F/175F är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten samt del av värmebehovet.

ALTERNATIV 1 (BEFINTLIG TA 400/450/600 BEHÅLLS)

Vi rekommenderar dig att välja NIBE F370  som är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

TA 400/450/600 behålls och ansluts till NIBE F370 på samma sätt som tidigare.

ALTERNATIV 2 (BEFINTLIG TA 400/450/600 TAS BORT)

Vid de tillfällen man måste eller kan ta bort tilluftsaggregatet rekommenderar vi dig att välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

TA 400/450/600 tas bort.

De två ventilationskanalerna till TA 400/450/600 dras till anslutningar på NIBE F470. Ny ventilationsinjustering bör utföras.


NIBE F370 (RSK: 625 12 47)

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)