Vilka produkter har stöd för myUplink?

I dagsläget är det endast vår senaste generation av värmepumpar NIBE S-serien som är kompatibel med myUplink.

NIBE F -serie samt VVM och SMO är kompatibla med NIBE Uplink.