Start Support Vanliga frågor Varför visas fel utomhustemperatur i värmepumpens display?
Hitta serviceombud

Varför visas fel utomhustemperatur i värmepumpens display?

Kontrollera att temperaturavvikelsen inte beror på yttre påverkan såsom sol eller ventilation. Utetemperaturgivaren ska placeras i nord- eller nordvästläge. Några graders differens är acceptabelt, men vid större avvikelser bör du kontakta din installatör eller ett auktoriserat serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.