Start Support Vanliga frågor Varför låter det som om det porlar, rinner eller bubblar från min värmepump?
Hitta serviceombud

Varför låter det som om det porlar, rinner eller bubblar från min värmepump?

Panntrycket ändras med temperaturen. Stigande temperatur höjer trycket, och sjunkande temperatur sänker trycket. Man kan säga att tryck och temperatur går hand i hand och att en viss pendling är normalt.

Om trycket sjunker konstant, kan det tyda på luft i systemet. Om trycket sjunker trots avluftning av systemet bör lämplig service kontaktas då det kan röra sig om läckage.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.