Varför har vissa värmeanläggningar med SMS 40 fler kommandon än vad jag har?

Beroende på versionen i din anläggning samt vilka tillbehör som är inkopplade till anläggningen så kan det finnas olika kommandon. En uppdaterad lista på kommandon finns i manualen till SMS 40.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.