Start Support Vanliga frågor Varför är spjället trögt på min ved- eller pelletspanna?
Hitta serviceombud

Varför är spjället trögt på min ved- eller pelletspanna?

Vid ofullständig förbränning bildas tjära i förbränningsgaserna som kondenseras på pannans väggar. Kondensering av tjärämnen kan därmed medföra att spjället blir trögare att justera. När pannan är ny och dess ytor är svala kan en större kondensering ske vilket påverkar spjället i större grad. Detta problem är tillfälligt och bör försvinna efter en tid, förutsatt att eldningen sker korrekt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.