Start Support Vanliga frågor Vad ska jag tänka på när jag ändrar värmekurvan på min värmepump?
Hitta serviceombud

Vad ska jag tänka på när jag ändrar värmekurvan på min värmepump?

Om du vill finjustera inomhustemperaturen ska du förskjuta värmekurvan uppåt eller nedåt. Konsultera gärna med din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud om du behöver ändra värmekurvans lutning.

Illustration på värmekurva

1. En förskjutning av värmekurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer, t.ex. att en kurvförskjutning på +2 steg höjer framledningstemperaturen med 5° C vid samtliga utetemperaturer.

2. Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

3. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.

4. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.

5. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.

6. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.