Start Support Vanliga frågor Vad kan jag göra för att minimera ljudet från min värmepump?
Hitta serviceombud

Vad kan jag göra för att minimera ljudet från min värmepump?

Det är normalt med ljud från en värmepump. Onormalt ljud kan bero på olika anledningar.

  1. Kontrollera att värmepumpen står rakt (i lod)
  2. Kontrollera att den står minst 10 mm från väggar, skåp och inklädnader
  3. Kontrollera att eventuella transportsäkringar och lyfthjälpmedel är borttagna
  4. Kontrollera att systemet är ordentligt avluftat, läs vidare i produktens manual hur du luftar din produkt
  5. Hjälper inget av ovanstående kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.