Vad händer med solcellspanelerna vid strömavbrott?

Det finns en inbyggd säkerhetsfunktion i växelriktaren som gör att produktionen av el på nätet både internt och externt stoppas.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.