Vad gör en turbulator?

Turbulatorerna åstadkommer turbulens av rökgaserna, vilket medför att större energimängd överförs till pannvattnet. Vid vissa skorstenstyper kan temperaturen bli så låg att risk för kondens i rökkanalen kan uppstå. För att höja temperaturen i skorstenen kan turbulatorerna dras ut. Se manual för mer utförlig information.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.