Vad betyder texten FC på min pelletsbrännare?

FC är en förkortning för fotocell. Siffran efter FC är ett procenttal, som säger hur mycket ljus som fotocellen registrerar i realtid. Med hjälp av FC ser du att anläggningen fungerar. Vid låga procenttal är dags att rengöra fotocellen.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.