Vad betyder nattsvalka?

Nattsvalka innebär att du ventilerar huset mer dvs fläkthastigheten ökar, om temperaturen inomhus är varmare än temperaturen ute, tex under sommartid. Nattsvalka fungerar inte om värmeproduktion är tillåten.

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svareller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.