Start Support Vanliga frågor Vad är värmepumpens värmekurva?
Hitta serviceombud

Vad är värmepumpens värmekurva?

uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur, och därmed energisnål drift. Det är utifrån värmekurvan som värmepumpen bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet (framledningstemperaturen) och därmed inomhustemperaturen. Du kan här välja värmekurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika utetemperaturer.

Värmekurva

Lutning på värmekurva

Värmekurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas eller sänkas, när utetemperaturen sjunker eller ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur, vid en viss utetemperatur.

Den optimala kurvlutningen beror på klimatförhållanden där du bor, om ditt hus har radiatorer eller golvvärme, samt hur huset är isolerat. Värmekurvan ställs in när din värmeanläggning installeras, men kan behöva efterjusteras. Därefter bör värmekurvan i normala fall inte ändras.

Viktigt

Om du vill finjustera inomhustemperaturen ska du förskjuta värmekurvan uppåt eller nedåt. Konsultera gärna med din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud om behöver ändra värmekurvans lutning.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.