Start Support Vanliga frågor Vad är ett köldmedium?
Hitta serviceombud

Vad är ett köldmedium?

Ämne som cirkulerar i en sluten krets i värmepumpen och som genom tryckförändringar växelvis förångas och kondenseras. Vid förångningen upptar köldmediet värmeenergi och vid kondensationen avges värmeenergi.