Start Support Vanliga frågor Vad är ett köldmedium?
Hitta serviceombud

Vad är ett köldmedium?

Köldmediet förflyttar energin i form av vätska eller gas i värmepumpen och är en viktig pusselbit i energieffektiviteten för en värmepump. Köldmediet cirkulerar i en sluten krets i värmepumpen. Genom tryckförändringar växelvis förångas och kondenseras köldmediet. Vid förångningen tar köldmediet upp värmeenergi och vid kondensationen avges värmeenergi.