Start Support Vanliga frågor Vad använder NIBE för köldmedier?
Hitta serviceombud

Vad använder NIBE för köldmedier?

På NIBE har vi alltid konstruerat våra värmepumpar för att innehålla så lite köldmedium som möjligt. De flesta traditionella syntetiska köldmedium är av typen HFC:er. Dessa klassas som så kallade F-gaser (fluorbaserade växthusgaser) och används typisk i bergvärmepumpar (till exempel R407 C och R410A). Dessa har ett förhållandevis högt GWP-värde (Global Warming Potential). GWP-värdet är ett mått på hur starkt köldmediets växthuspåverkan är om det läcker ut i atmosfären.

Användningen av HFC-köldmedier behöver fasas ut i enlighet med EU:s direktiv och ersättas med mer hållbara köldmedier. Ett alternativ är syntetiska köldmedier med lågt GWP, men ännu bättre är naturliga köldmedier. För att kunna utforma värmepumpar med lågt GWP är branschen beroende av både köldmediumproducenter och komponenttillverkare. Hårt arbete och omfattande forskning gör att utvecklingen går framåt. NIBE ligger i framkant när det gäller användandet och utvecklingen av mer hållbara köldmedier. Vårt långsiktiga mål är att använda köldmedier med ett GWP under 150.

Naturligt köldmedium

Naturliga köldmedier har de lägsta GWP-värdena. Det mest lämpliga naturliga köldmediet heter R290 och har ett GWP på endast 3. Ända sedan slutet av 90-talet har vi på NIBE använt det i flera av våra frånluftsvärmepumpar. Även vår senaste modell av frånluftsvärmepump S735 och luft/vattenvärmepump NIBE S2125 arbetar med R290.

Klimatvänligt köldmedium

Syntetiska köldmedier med lågt GWP lämpar sig för vissa typer av värmepumpar. På NIBE använder vi det syntetiska köldmediet R32 med ett GWP på 675 i vår nya luft/vattenvärmepump NIBE F2050.