Spartips?

Tips att minska värmepumpens energiåtgång.

  • Öppna termostatventilerna helt (med undantag av de rum där man önskar ha det svalare)
  • Sänk värmen något genom att sänka kurvförskjutningen 2-3 steg. se meny 1.1 under "Inomhusklimat"
  • Välj komfortläge ekonomi/litet på varmvattnet.
  • Du kan sänka temperaturen när du är bortrest genom att ställa in "semesterinställning". Mer information, läs användarhandboken.

En förändring av inomhustemperaturen en grad påverkar energiförbrukningen med ca 5%.