Panntrycket varierar, ska det vara så?

Panntrycket ändras med temperaturen, stigande temperatur höjer trycket och sjunkande temperatur sänker trycket. Man kan säga att tryck och temperatur går hand i hand.

En viss pendling är normalt. Om trycket sjunker konstant så kan det tyda på luft i systemet. Om trycket sjunker trots avluftning av systemet kan röra sig om läckage. Kontakta din installatör eller ett av våra auktoriserade serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.