Start Support Vanliga frågor Panntrycket varierar, ska det vara så?
Hitta serviceombud

Panntrycket varierar, ska det vara så?

Panntrycket ändras med temperaturen, stigande temperatur höjer trycket och sjunkande temperatur sänker trycket. Man kan säga att tryck och temperatur går hand i hand.

En viss pendling är normalt. Om trycket sjunker konstant så kan det tyda på luft i systemet. Om trycket sjunker trots avluftning av systemet kan röra sig om läckage. Kontakta din installatör eller ett av våra auktoriserade serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.