Start Support Vanliga frågor Mitt varmvatten är kallt, vad ska jag göra med min varmvattenberedare?
Hitta serviceombud

Mitt varmvatten är kallt, vad ska jag göra med min varmvattenberedare?

  1. Kontrollera att säkring/säkringar till varmvattenberedaren inte är utlösta
  2. Kontrollera att arbetsbrytare och strömbrytare på produkten är i rätt läge
  3. Kontrollera att termostaten är rätt inställd
  4. Kontrollera att temperaturbegränsaren inte har löst ut
  5. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i erAnvändarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.