Start Support Vanliga frågor Min värmepump larmar på "låg frånluftstemperatur"
Hitta serviceombud

Min värmepump larmar på "låg frånluftstemperatur"

Låg frånluftstemperatur innebär att frånluften (rumsluften) har sjunkit under 16 °C. Kompressordrift blockerad.

Låg frånluft kan bero på:

  • Sänkt värmeinställningar på värmepumpen eller sänkta termostater.
  • Läcker in luft i kanalsystemet t.ex. från kall vind.