Start Support Vanliga frågor Jag har kallt i huset, vad ska jag göra med värmepumpen?
Hitta serviceombud

Jag har kallt i huset, vad ska jag göra med värmepumpen?

  1. Kontrollera att termostaterna är öppna så att det finns flöde i värmesystemet
  2. Kontrollera driftläge så att inte elpatronen är blockerad
  3. Läs mer om värmekurva och hur du ställer in temperaturen för ditt hus
  4. Kontrollera panntrycket
  5. Kontrollera att anläggningen är urluftad enligt instruktion i manual
  6. Starta om produkten
  7. Hjälper inget av ovanstående kontakta lämplig service

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning