Start Support Vanliga frågor Jag har för varmt inomhus. Hur får jag svalare inomhustemperatur med min värmepump?
Hitta serviceombud

Jag har för varmt inomhus. Hur får jag svalare inomhustemperatur med min värmepump?

Vissa av våra nyare luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har kylfunktioner som tillbehör. Med frånluftsvärmepumpar och ventilationsprodukter kan en viss svalkande effekt uppnås genom att öka ventilationen nattetid när utomhustemperaturen är lägre.

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.