Start Support Vanliga frågor Jag har ett TB-larm på min värmepump, vad ska jag göra?
Hitta serviceombud

Jag har ett TB-larm på min värmepump, vad ska jag göra?

Ett TB-Larm på en frånluftvärmepump betyder att elpatronens temperaturbegränsare har löst ut.

  1. Stäng av produkten
  2. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
  3. Återställ temperaturbegränsaren enligt manual
  4. Starta om produkten
  5. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.