Start Support Vanliga frågor Hur ofta ska luftfilter bytas på min frånluftsvärmepump?
Hitta serviceombud

Hur ofta ska luftfilter bytas på min frånluftsvärmepump?

Rengöring av luftfiltret i en frånluftsvärmepump ska ske regelbundet, hur ofta beror bl.a. på mängden damm i ventilationsluften. Prova er fram till vad som är lämpligt för er värmepump.

Ni får en påminnelse om filterrengöring i displayen. Fabriksinställningen för påminnelsen är var tredje månad (ändringsbart) , om strömmen bryts till produkten börjar tidräkningen om från början. Även om filtret ser rent ut samlas det smuts i det och detta påverkar filtrets effektivitet. Byt det därför efter ca. 1 år. Vi rekommenderar även regelbunden rengöring av från- och tilluftsdonen. Kontrollera att donens inställning inte ändras när du rengör.

Nya filter kan beställas här: Beställ filter »

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.