Start Support Vanliga frågor Hur mycket sparar jag med Smart Price Adaption?
Hitta serviceombud

Hur mycket sparar jag med Smart Price Adaption?

Med Smart Price Adaption (SPA) följer värmepumpen priserna på den nordiska elhandelsbörsen Nordpool Spot och kan sänka den rörliga elkostnaden på din elräkning med 5–10%. Då jobbar värmepumpen som mest när elen kostar som minst och tvärtom. Värmepumpen får information om det kommande dygnets elpriser och planerar sedan driften dels efter priset, dels efter ditt förväntade värme- och varmvattenbehov. Med högre variation av elpriset över dygnet kommer besparingen också att bli högre. En förutsättning för ev. besparing är ett timprisavtal där elpriset sätts per timme.