Hur mycket kondensvatten är normalt?

Det är normalt med 50–100 liter kondensvatten per dygn, och beror på modell, driftläge och luftfuktighet.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.