Start Support Vanliga frågor Hur får jag mer varmvatten ur min värmepump?
Hitta serviceombud

Hur får jag mer varmvatten ur min värmepump?

Funktionen "Extra varmvatten", "Tillfällig lyx" eller "Tillfällig höjning" finns på flertalet av våra modeller.

  1. Välj "Varmvatten", tryck OK
  2. Gå till meny 2.1 "Tillfällig lyx"
  3. Välj önskad tidsperiod och bekräfta med OK
  4. Nu kommer tiden för Tillfällig lyx att visas vid ikonen.
  5. När tiden har gått ut återgår varmvattenproduktionen till inställt läge i meny 2.2
  6. Återgå till huvudmenyn genom att använda Bakåtknappen

Höjd varmvattentemperatur innebär högre driftkostnad, då elpatronen står för den större delen av höjningen. Benämningen och aktivering av funktionen skiljer sig beroende på modell, här nedan listar vi några av våra vanligare modeller. För övriga modeller, se din NIBE produkts manual.

Med funktionen/knappen "Extra varmvatten" kommer anläggningen att producera varmvatten till en högre temperatur i beredaren vilket ger en större mängd varmvatten. Beroende på modell kommer funktionen vara aktiv under en tidsatt eller valbar tidsperiod. Läs mer i din manual för utförlig information om din NIBE produkt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.