Hur återställer jag min temperaturbegränsare på varmvattenberedaren?

Om temperaturbegränsaren (5) löst ut, måste beredaren svalna i minst en timme innan den kan återställas.

  1. Avlägsna termostatratten (7) och plastlocket (9)
  2. Tryck in knappen på temperaturbegränsaren med ett lätt tryck
Så enkelt monteras solceller på taket

Observera! Om nätsladden skadas ska den bytas av tillverkaren, dennes auktoriserade servicerepresentant eller annan likvärdigt kvalificerad person för undvikande av fara.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.