Start Support Vanliga frågor Grid voltage too high” eller "VAC failure" visas i displayen, vad betyder det?
Hitta serviceombud

Grid voltage too high” eller "VAC failure" visas i displayen, vad betyder det?

Det är inget fel på anläggningen. Displaymeddelandet "Grid voltage too high” eller "VAC failure" betyder att växelriktaren har nått sin max spänning 255,3v (Enligt SS-EN 50438) och stänger ner. Växelriktaren startar upp igen när spänningen sjunkit till ca 235–240v.

Om du får displaymeddelandet ofta rekommenderar vi att du kontaktar din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.