Start Support Vanliga frågor A-05 visas i displayen på min värmepump, vad ska jag göra?
Hitta serviceombud

A-05 visas i displayen på min värmepump, vad ska jag göra?

Larmindikering A-05 är ett Kaminlarm. Ett extra tillbehör till vissa modeller som känner av tryckskillnaden mellan skorstenen och kaminens uppställningsrum.

Återställs larmet inte automatiskt efter avslutad eldning så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.