Start Support Vanliga frågor A-03 visas i displayen på min värmepump, vad ska jag göra?
Hitta serviceombud

A-03 visas i displayen på min värmepump, vad ska jag göra?

Larmindikering A-03 är ett larm som innebär att högtryckspressostaten (HP-Larm) eller lågtryckspressostaten (LP-Larm) har löst ut.

  1. Kontrollera att luftfiltret och ventilationsdonen ej är igensatta
  2. Lyssna att frånluftfläkten snurrar
  3. Kontrollera att termostater på radiatorer/golvslingor är öppna
  4. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
  5. Kontrollera att rätt värmekurva är vald
  6. Kontrollera att cirkulationspumpen går
  7. Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
  8. Igensatt smutsfilter på värmesystemet är en möjlig felorsak och bör i så fall kontrolleras av behörig VVS-installatör
  9. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.