NIBE F110 varmvattenberedare med inbyggd värmepump för energieffektiv varmvattenproduktion. Miljöbild

NIBE F110

Värmepumpsberedare
  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE F110 är en varmvattenberedare med inbyggd värmepump för energieffektiv varmvattenproduktion.

NIBE F110 ger hus med direktverkande el en optimerad besparing och hämtar energi ur uteluft eller genom energiåtervinning av ventilationsluften.

NIBE F110 har en display med lättförståeliga menyer som underlättar inställningen av behaglig varmvattenkomfort. Varmvatten och ventilation kan schemaläggas för varje veckodag eller för längre perioder.

Beredare med värmepumpsteknik

Energieffektiv varmvattenproduktion med värmepumpsteknik

Hög besparing

Minskad energiförbrukning genom energiåtervinning

Valbar energikälla

Hämtar energi ur ventilationsluft eller uteluft

  • Tillbehör
  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE F110

NIBE Överskåp 445 mm

Reducerar ljud till uppställningsrum med 1-2 dB(A).

Pris (inkl moms): 2.550 kr

NIBE Överskåp 385-635 mm

Reducerar ljud till uppställningsrum med 1-2 dB(A).

Pris (inkl moms): 3.150 kr

NIBE Överskåp

Reducerar ljud till uppställningsrum med 1-2 dB(A).

Pris (inkl moms): 2.300 kr

NIBE Överskåp 345 mm

Reducerar ljud till uppställningsrum med 1-2 dB(A).

Pris (inkl moms): 2.400 kr

NIBE PV

NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med fem grundeffekter; 4 / 8 / 12 / 16 och 20 kW. Varje grundpaket har en effekt på 4 kW och består av 10 paneler, monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikationsmodul, allt färdigt för montering. Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler solpaneler för en bättre takanpassning.

Med solceller på taket produceras elektricitet som används direkt i villan eller i byggnaden, innan eventuellt överskott skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet.

Med solel blir du mikroproducent av grön el från en hållbar energikälla och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. Solel från solceller ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme. Allra bästa lösningen är solpaneler i kombination med en värmepump av valfri typ.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst. NIBE PV kan med fördel anslutas till din NIBE värmepump som har NIBE Uplink/myUplink, för en hög energieffektivitet.

NIBE EF 45

Förhöjningfot

Pris (inkl moms): 1.975 kr

Höjd (mm)

2060

Bredd (mm)

600

Djup (mm)

605

Nettovikt (kg)

167

Effektivitetsklass varmvattenberedning

A

Deklarerad tapprofil

XL

Volym varmvattenberedare (l)

265

Kapacitet varmvatten 40 °C (l)

365

Konsumentbroschyr NIBE Nybyggnation
Konsumentbroschyr NIBE Frånluft
Konsumentbroschyr NIBE Varmvattenberedare
Konsumentbroschyr NIBE Frånluftsvärmepumpar
Produktblad
Användarhandbok
Energietiketter F110
Tillverkarförsäkran
Pris inkl. moms
35.125 kr