Start Produkter Värmepumpar Frånluftsvärmepumpar Vad kostar det att installera en frånluftsvärmepump?
Prata med en expert

Vad kostar det att installera en frånluftsvärmepump?

NIBEs frånluftsvärmepumpar kostar mellan cirka 50 000 och 100 000 kronor + arbetskostnad. Om du har ett hus som är äldre än fem år kan du samtidigt utnyttja ROT-avdraget och få 30% rabatt på arbetskostnaden för installationen.

För installation av en frånluftsvärmepump beräknas arbetskostnaden genom en schablon framtagen av Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen. Schablonen är 30% av totalkostnaden (inklusive värmepump). ROT-avdraget gäller även vid byte av värmepumpar.

Exempel:

Totalkostnad för en värmepumpsanläggning:

60.000 kr

Arbetskostnad enligt schablon (30%):

60.000 x 0,3 = 18.000 kr

ROT-avdrag (30%):

18.000 x 0,3 = 5.400 kr

Din totalkostnad:

60.000 - 5.400 = 54.600 kr

Läs mer på skatteverket.se

Vi på NIBE Experthjälp svarar på dina frågor och funderingar och hjälper dig att hitta en bra lösning för ditt hus.