Start Produkter Värmepumpar Frånluftsvärmepumpar Hur går ett byte av frånluftsvärmepump till?
Prata med en expert

Hur går ett byte av frånluftsvärmepump till?

Börja med att prata med oss på NIBE Experthjälp eller med närmsta NIBE-installatör. Vi ger goda råd inför bytet och hjälper dig att snabbt få kontakt med en installatör nära dig.

Efter ett hembesök får du en offert och en tidplan. Sedan genomförs beställningen, installation görs på plats och avslutningsvis får du en genomgång av värmepumpen.

Det är viktigt att du efter bytet får ventilationen injusterad och kontrollerad, vilket våra auktoriserade serviceombud kan hjälpa dig med.

Om du vill kan din installatör se till att din gamla värmepump forslas bort och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Klart!