Start Produkter Värmepumpar Frånluftsvärmepumpar Hur fungerar en frånluftsvärmepump?
Sök installatör

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Lite förenklat fungerar en frånluftsvärmepump så här:

Värmepumpens fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus, ett svagt undertryck bildas som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets alla rum ventilerade.

Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan frånluftsvärmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme.

Nya byggregler på 80-talet

Den moderna byggtekniken med tätare och effektivare hus ledde till nya byggregler på 80-talet med krav på kontrollerad ventilation och ökad energieffektivitet. Syftet var att säkerställa både husens och människornas välbefinnande.

Tekniken går ut på att först ventilera huset och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energi ur gammal förbrukad ventilationsluft. Enligt byggkraven ska din inomhusluft bytas ut varannan timme.

Vi på NIBE Experthjälp svarar på dina frågor och funderingar och hjälper dig att hitta en bra lösning för ditt hus.

frånluftsvärme