Start Produkter Värmepumpar Bergvärmepumpar Varför ska jag välja inverterteknik?
Sök installatör

Varför ska jag välja inverterteknik?

Inverterteknik innebär att värmepumpen kan anpassa värmen efter husets förutsättningar och dina behov och därigenom sänka dina energikostnader och öka din komfort. Tillsammans med en särskild funktion som heter köldbärarstyrning, kan en inverterstyrd värmepump anpassa och optimera driften för att utnyttja det befintliga borrhålets (eller jordvärmeslingornas) kapacitet.