Start Produkter Värmepumpar Bergvärmepumpar Räcker mitt nuvarande borrhål till?
Prata med en expert

Räcker mitt nuvarande borrhål till?

Om din gamla värmepump behöver bytas ut så är det möjligt att du kommer att behöva komplettera med ett djupare borrhål eller längre jordvärmeslingor. Orsakerna kan vara flera, till exempel att äldre värmepumpar hade betydligt lägre verkningsgrad och därför inte behövde lika djupa borrhål.

Inverterstyrningen hos NIBE S1156/S1255 och NIBE F1155/F1255/F1355 tillsammans med en särskild funktion som heter köldbärarstyrning, gör att värmepumparna anpassar och optimerar sin drift för att utnyttja det befintliga borrhålets (eller jordvärmeslingornas) kapacitet